top of page

Op naar 2020!

De eindejaarsperiode staat voor de deur. Voor het team van Getuigenissen betekent dit een korte vakantie (tot 5 januari), maar ook een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik naar wat nog komt.


Een terugblik op 2019


In 2019 hebben we onze eerste stappen gezet in de wereld van de burgerwetenschap, en we werden daarvoor beloond met heel wat nieuwe en vooral rijke ervaringen. Dankzij meer dan 140 vrijwilligers werden niet minder dan 4.600 teksten getranscribeerd. 2.000 teksten werden reeds tweemaal getranscribeerd, en voor 1.200 teksten werden beide versies reeds met elkaar vergeleken om tot een definitieve versie te komen. Daarmee hebben de vrijwilligers van Getuigenissen nu reeds een erg uitzonderlijke en bijzonder waardevolle collectie aan Nederlandstalige teksten uit deze periode gecreëerd.


We leerden in 2019 veel nieuwe mensen kennen. Telkens weer mochten we vele tientallen vrijwilligers begroeten tijdens de lezingen, het lanceringsevenement, en de paleografie-workshop die we sinds mei organiseerden in samenwerking met het Rijksarchief en Stadsarchief Brugge. De interesse in jullie inzet kwam overigens niet enkel van ons: verschillende kranten waren geïnteresseerd om de vrijwilligers achter de transcripties beter te leren kennen.


Achter de schermen werkten we intussen aan de volgende stappen in het Getuigenissenverhaal. Softwareontwikkelaars zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van een nieuw, gebruiksvriendelijker, platform waar Getuigenissen vanaf de lente op beschikbaar zal zijn. Ze werkten een ontwerp uit dat geïnspireerd werd door de ervaringen die jullie als vrijwilligers met ons deelden.


Ook met het digitaliseren van procesdossiers uit nieuwe plaatsen - zowel stad als platteland - zijn we nog volop bezig, zodat we op het nieuwe platform meteen een ambitieuze sprong kunnen maken.


Voornemens voor het nieuwe jaar


Bij een nieuw jaar horen ook goede voornemens. Zo ook voor 2020, een jaar dat voor Getuigenissen even spannend belooft te worden als het vorige. Tom Bervoets komt als archivaris en doctor in de geschiedenis het team van Getuigenissen als coördinator versterken. Hij neemt de rol over van Ans Vervaeke, die de opbouw en lancering van het project tijdens het afgelopen jaar in goede banen geleid heeft. Tom zal succesvolle recepten uit het afgelopen jaar, zoals de lezingen en workshops verder zetten.


2020 moet ook het jaar worden waarin we met de eerste resultaten aan de slag gaan. Wanneer de Brugse verzameling eenmaal ingevoerd en gecorrigeerd is, zullen de teksten online doorzoekbaar gemaakt worden voor alle vrijwilligers. Onze onderzoekers gaan intussen aan de slag met het verrijken van de teksten door ze klaar te maken voor verder onderzoek: persoonsnamen worden opgezocht in andere archiefbronnen en gelokaliseerd in de ruimte, plaatsen worden op kaart gezet, verwijzingen naar leeftijden, beroepen en tijdstippen worden systematisch verzameld.


Tot slot gaan we ook aan het experimenteren met nieuwe technieken om het transcriberen sneller en eenvoudiger te laten verlopen. Maar daarover later meer...


We wensen U alvast erg fijne feestdagen toe, en heffen graag het glas op een nieuw jaar vol boeiende ontdekkingen doorheen het verleden.


Het glas heffen tot de vroege uurtjes deed overigens ook een bont gezelschap op nieuwjaarsnacht 1860 in de herberg van Frederic Dhoore te Assebroek. Het ging er vrolijk aan toe: "wy waren al geestig" getuigden de aanwezigen, en "alles was in plaisir." Tot het misliep voor Pieter Deschryver, een paardensmid die - zoals hij het zelf uitdrukte - "by dranke ende geestig over de schreve" was. Toen Jan, een korenmolenaar uit het dorp, de dronken Pieter op zijn rug nam en naar diens bed wou dragen, vielen ze tegen de muur. Pieter brak zijn been en was zeven weken lang werk onbekwaam. We wensen u een even vrolijk, maar weliswaar meer fortuinlijk jaarbegin toe!


Wouter Ryckbosch

Getuigenissen

bottom of page