top of page

Nieuwe transcriptieplatform eindelijk online!

Het heeft wat langer geduurd dan oorspronkelijk gepland, maar sinds eind maart staat het nieuwe transcriptieplatform van Getuigenissen eindelijk online. In de komende maanden zullen hierop stapsgewijs nieuwe collecties getuigenverklaringen en verhoren uit achttiende- en negentiende-eeuwse criminele dossiers worden geplaatst. Voorlopig vinden jullie er alvast twee boeiende reeksen met achttiende-eeuws materiaal. Het betreft enerzijds meer dan 500 verhoren uit het Brugse Vrije (1708-1792), de ruime plattelandsregio rond de stad Brugge, en anderzijds ruim 1000 getuigenverklaringen opgetekend door de Antwerpse vierschaar (1729-1790). Wat voor leuks kan je allemaal in deze verklaringen en verhoren vinden? Net zoals bij het materiaal uit de Brugse schepenbank en de correctionele rechtbank focussen we voornamelijk op gewelddelicten (moord, doodslag, slagen en verwondingen, brandstichting), maar ook verbaal geweld, zoals bijvoorbeeld beledigingen, en prostitutie komen aan bod. Zeker in het Antwerpse materiaal kan je heel wat korte getuigenverklaringen vinden, waardoor je jezelf geleidelijk aan vertrouwd kan maken met het achttiende-eeuwse handschrift.


Anders dan op Zooniverse het geval was, beschik je als gebruiker op het nieuwe platform wel over de mogelijkheid om in elke collectie te filteren op basis van het aantal pagina's, de taal, het jaar,... zodat je doelgericht op zoek kan gaan naar de teksten die jou het best liggen. Ook is het hier wel mogelijk om je transcriptie tussentijds op te slaan en er op een later moment verder aan te werken. Iedereen kan dus op zijn of haar eigen tempo een tekst transcriberen. Een laatste verbetering van het nieuwe platform bestaat erin dat je je getranscribeerde teksten ook na indiening nog eens kan herbekijken, bijvoorbeeld in het kader van je eigen genealogisch, heemkundig of lokaal onderzoek.


De verschillende cijfers die je bij elk project zal zien opduiken, verdienen een woordje uitleg aan de hand van een voorbeeld. Zo hebben de cijfers op onderstaande afbeelding betrekking op het materiaal van de Antwerpse vierschaar. Deze collectie bevat in totaal 1013 unieke getuigenverklaringen, goed voor 2954 beelden (2619 + 5 + 103 + 227). Eén getuigenverklaring kan één of meerdere beelden omvatten. De beelden onder ‘Niet gestart’, werden nog niet gekozen door een gebruiker. Onder ‘in uitvoering’ staan de beelden die momenteel worden getranscribeerd of voorlopig zijn opgeslagen. Wanneer een verklaring is afgewerkt en ingediend, komt hij onder ‘in revisie’ te staan. Op het moment dat de tekst door ons wordt goedgekeurd, wordt hij door het platform als ‘voltooid’ beschouwd. Je kan de progressie van elk deelproject ook mooi volgen via de progressiebalk. Wanneer je met je cursor over de groene of gele kleur gaat, krijg je het exacte percentage te zien.

Nieuwsgierig? Neem dan zeker eens een kijkje op ons platform. Opgelet, registratie is voorlopig enkel mogelijk via onze website, eens geregistreerd kan je gewoon op het platform zelf inloggen. Vooraleer je start met transcriberen, lees je ook best even de beknopte handleiding en transcriptieregels, om verwarring te voorkomen. Bij problemen kan je altijd terecht bij ons via Getuigenissen@vub.be. We trachten je dan zo snel mogelijk verder te helpen.
bottom of page