top of page

Lezingen Getuigenissen NAJAAR 2019


Dit najaar hebben we weer heel wat lezingen voor jullie in petto. Iedere maand laten we een thema dat gelinkt is met Getuigenissen aan bod komen. Enerzijds stellen we onderzoek voor dat reeds gevoerd is of dat we in de toekomst willen voeren op basis van de transcripties. Anderzijds kaderen we de online verhoren in hun 18de- en 19de-eeuwse context. In dit blogbericht stellen we onze lezingen voor. Plaats alvast volgende momenten in jullie agenda! Interesse? Schrijf je dan zeker in via getuigenissen@vub.be.


Beginnen doen we alvast op 25 september 2019 met een lezing over tijdsbesteding in de (vroeg)moderne periode. Dr. Gerrit Verhoeven (Universiteit Antwerpen) komt toelichten hoe we de getuigenverhoren die jullie en masse aan het uittikken zijn, kunnen gebruiken om de tijdsbesteding van vroeger te reconstrueren. Allen welkom om 18.30u in het Rijksarchief te Brugge (Predikherenrei 4A, 8000 Brugge).


Dr. Gerrit Verhoeven aan het woord:

Tijdsgebrek is de kwaal van onze eenentwintigste eeuw. We moeten met zijn allen rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan om werk, vrije tijd en sociale verplichtingen te combineren en – als het even kan – ook nog voldoende te slapen. Maar hoe zat dat eigenlijk in het verleden. Hoeveel vrije tijd hadden onze voorouders in de achttiende eeuw? Waren lange werkuren de norm? Hoe veel tijd restte er voor God? Wanneer kroop men precies onder de wol? In deze lezing trachten we een antwoord op deze vragen te vinden door vroegmoderne getuigenissen uit te pluizen. Wat leren die gerechtelijke bronnen ons over dagindeling en tijdsbesteding in het verleden? Hoe besteedden mannen en vrouwen, jong en oud, rijk en arm hun (al dan niet schaarse) tijd?

Ook in de komende maanden staan nog interessante lezingen op het programma. Noteer alvast volgende data in de agenda:


Op woensdag 23 oktober 2019 komt dr. Maja Mechant om 18.30u in het Stadsarchief Brugge (Burg 11A, 8000 Brugge) vertellen over haar doctoraatsonderzoek. Op basis van de 18de-eeuwse getuigenverhoren uit Brugge, die online staan op ons online platform, voerde ze onderzoek uit naar de levenslopen van vrouwen werkzaam in de prostitutie. Hoe kunnen de criminele verhoren ons helpen om meer te weten te komen over diverse groepen in de samenleving van toen?


Op woensdag 20 november 2019 geven we het woord aan Paul Drossens, hoofdarchivaris van het Rijksarchief te Gent en expert van gerechtelijk bronnenmateriaal. Vanuit zijn expertise zal hij uitleggen hoe de 19de-eeuwse gerechtelijke bronnen, waaronder de getuigenverhoren, ontstaan zijn. Een gerechtelijk dossier bestaat echter nog uit zo veel meer dan de verhoren van getuigen en verdachten alleen. Hoe verhouden deze getuigenverhoren zich tegenover deze andere documenten in het dossier? Al nieuwsgierig? Wees er zeker bij om 18.30u in het Rijksarchief te Brugge (Predikherenrei 4A, 8000 Brugge).


In de laatste lezing van dit semester, op woensdag 4 december 2019, geven we het woord aan prof.dr. Heidi Deneweth (Vrije Universiteit Brussel) die in 1983 een thesis schreef over gender en criminaliteit in 17de-eeuws Brugge. In de jaren 1980 was dit een populair thesisonderwerp in de sociaal-economische geschiedenis. Antwoorden op volgende vragen werden gezocht. Hoe evolueerde criminaliteit in het verleden en wat vertelt ons dat over het dagelijkse leven toen? Pleegden mannen meer of zwaardere misdrijven dan vrouwen, of kwamen vrouwen er gemakkelijker mee weg? Dit thema is nog steeds relevant. Hoe kan dergelijk onderzoek vandaag gebeuren op basis van de vele gegevens, die door de transcripties van de Getuigenissen-vrijwilligers, beschikbaar worden gemaakt? Allen welkom om 18.30u in het Stadsarchief Brugge (Burg 11A, 8000 Brugge).bottom of page