top of page

Hoeren, pauwen ende ondeughende doghters


Op woensdag 23 oktober 2019 staat onze volgende lezing gepland. dr. Maja Mechant komt haar doctoraat toelichten. Zij deed onderzoek naar prostitutie in laat-18de-eeuws Brugge. Naast de regelgeving en strafwet focust ze voornamelijk op de vrouwen zelf. Wie waren deze prostituees en welk leven hebben zij geleid? Dit onderzoek is gebaseerd op onder meer de 18de-eeuwse Brugse getuigenverhoren. Dat zijn de bronnen die jullie op het Getuigenissen-platform kunnen terugvinden om uit te tikken. Dit onderzoek toont onder meer de rijkdom aan gegevens aan die we uit deze getuigenverhoren kunnen halen.


Allen welkom op 23 oktober 2019 om 18.30u in het Stadsarchief te Brugge (Burg 11a, 8000 Brugge). Deelname is gratis, maar graag inschrijven via getuigenissen@vub.be.


dr. Maja Mechant aan het woord:


Prostitutie is een van de meest onderzochte onderwerpen in de sociale geschiedenis, en toch zijn er nog zoveel zaken waarover onduidelijkheid bestaat. Zo is er in het algemeen maar weinig geweten over prostitutie in kleine steden en handelen de meeste studies eerder over de juridische aanpak van prostitutie dan over de vrouwen die in dit beroep werkzaam waren. De Brugse processen uit de achttiende eeuw bieden een unieke kans om het thema op een andere manier te belichten. In deze lezing staan we niet alleen stil bij de vervolging en de gemiddelde leeftijd van prostituees, maar ook bij hun persoon. Door hun volledige levensloop en de verhalen die ze in hun proces vertelden te bestuderen geven we een gezicht aan de prostituees zelf en brengen we ze opnieuw tot leven.

Ook in november en december staan er nog lezingen gepland. Noteer volgende data alvast in de agenda:


- woensdag 20 november 2019 (Rijksarchief Brugge): Paul Drossens (Rijksarchivaris Gent) komt spreken over het 19de-eeuwse rechtssysteem en het bijhorende bronnenmateriaal.

- woensdag 4 december 2019 (Stadsarchief Brugge): prof.dr. Heidi Deneweth (VUB) licht het genderaspect in de vroegmoderne criminaliteit toe.


De volledige kalender en alle praktische gegevens kunt u op onderstaande afbeelding bekijken.

bottom of page