top of page

De interesse in ons crimineel verleden is bijzonder groot!

UPDATE GETUIGENISSEN 6 JUNI 2019 (Wouter Ryckbosch)

Twee weken geleden zag Getuigenissen voor het eerst het levenslicht. Op maandag 20 mei werd het platform op de Zooniverse website geopend, en enkele dagen later lanceerden we met enige trom in het Brugse Rijksarchief. We kregen sindsdien tal van enthousiaste reacties binnen, en velen onder u waagden zich reeds aan enkele transcripties. Hoog tijd dus voor een korte terugblik op twee geslaagde weken Getuigenissen.

De teller van het aantal geregistreerde vrijwilligers stond gisteren (woensdag 5 juni) op 92, maar ook 102 andere vrijwilligers droegen transcripties bij zonder te registreren – wat het totaal op 194 brengt. Samen tikten al deze vrijwilligers reeds meer dan 800 teksten uit. De meeste vrijwilligers nemen één of twee teksten per dag voor hun rekening, maar sommigen nemen beduidend meer hooi op hun vork.Meer dan twintig vrijwilligers transcribeerden reeds meer dan tien teksten, sommigen meer dan twintig, en enkelingen meer dan vijftig!

Onweer of zonneschijn; werkdag, weekend of feestdag; dag of nacht: voor de vrijwilligers van Getuigenissen is het blijkbaar altijd een goed moment om zich over een getuigenverklaring te buigen. Langzaam maar zeker komt het beoogde doel dan ook dichterbij: aan het hoge tempo van de voorbije week zijn binnen minder dan drie maand alle transcripties uit het huidige project afgerond. Maar geen nood – het minstens even interessante materiaal uit andere rechtbanken (zoals het Hof van Assisen) en de plattelandsrechtbank van het Brugse Vrije liggen reeds te lonken… Vooral de korte teksten uit de 19de eeuw blijken populair, want 65% van deze bronnenset is reeds tweemaal uitgeschreven. Door de band genomen neemt een dergelijke transcriptie slechts 25 minuten invoertijd in beslag, wat waarschijnlijk de populariteit helpt te verklaren. Niettemin komen ook de 18de-eeuwse teksten en de langere teksten uit de 19de eeuw langzamerhand meer in trek, zoals blijkt uit bovenstaande grafieken. Ook de 18de-eeuwse teksten duren overigens meestal niet lang om in te voeren: 24 minuten gemiddeld. Schakel dus gerust over naar langere 19de-eeuwse of 18de-eeuwse teksten, waar daar ligt nog heel wat te ontdekken. Wij zijn alvast heel opgetogen met het prachtige werk dat door jullie allen geleverd wordt. Ondertussen gaan we aan de slag met het controleren en corrigeren van de ingevoerde teksten, zodat we snel enkele eerste resultaten kunnen tonen. Hou daarvoor vooral onze agenda in de gaten…

Met enthousiaste groeten, Wouter RyckboschLEZING EN WORKSHOP 26/6/2019

Uit onze enquête bleek heel duidelijk dat jullie graag op de hoogte blijven van de onderzoeksresultaten die we uit deze criminele bronnen halen. De interesse voor lezingen is dan ook groot. Daarnaast is er ook vraag naar een cursus paleografie (het leren lezen van oude handschriften).

Wij zijn volop bezig om beide te organiseren nog eind juni in Brugge. Hou alvast woensdagnamiddag en -avond 26 juni 2019 vrij. Meer info volgt heel binnenkort!
BRUZZ

Maandag heeft Bruzz, lokale nieuwszender van Brussel, een reportage van Getuigenissen gemaakt in het Rijksarchief te Vorst. Het resultaat kan je hier bekijken.
TRANSCRIPTIEREGELS

Zoals hierboven al vermeld, zijn we volop bezig de ingevoerde transcripties te controleren en te corrigeren waar nodig. Willen jullie feedback op jullie ingevoerde transcripties, kan je dat steeds doen door te mailen naar getuigenissen@vub.be met vermelding van je gebruikersnaam.

Hier alvast onze eerste bevindingen uit de controles. We zijn heel tevreden met jullie input en zien vrijwilligers daarin ook steeds verbeteren :)!  Houden jullie toch nog even rekeningen met volgende aandachtspunten? Bedankt! 

- Het documentnummer (vaak in de rechterbovenhoek) hoeven jullie niet uit te schrijven. Start meteen met de hoofding van het fragment.

- afkortingen mag je voluit schrijven. We hebben een lijst met afkortingen gemaakt (meer info, zie onderaan deze nieuwsbrief). Hier overloop ik nog enkele afkortingen: 'mr' staat voor 'meester', 'cn' staat voor 'consoorten' en 'll' staat voor 'lestleden'. Vind je deze terug, schrijf ze dan gerust helemaal uit.

- onderlijnde woorden mogen jullie tussen '<' en '>' plaatsen. In de negentiende-eeuwse bronnen onderlijnden de scribenten vaak namen. Indien de onderlijning verdergaat op de volgende regel, hoef je maar éénmaal de driehoekige haakjes te gebruiken. Bijvoorbeeld: 

... <Francois Peelaert>...

Letten jullie erop dat jullie een nieuwe regel beginnen, telkens de scribent een nieuwe regel begon? Als de scribent op het einde van een regel een woord afbreekt, plaats dan een '-' op het einde van de regel. Op de nieuwe regel hoef je niets te plaatsen. De tekens die scribenten vroeger gebruikten, zoals '=', neem je niet over. Bijvoorbeeld:

... kast- deur...

- handtekeningen mogen jullie onder elkaar schrijven. Schrijf de persoon die het meest links voorkomt in het originele document eerst en schuif zo op. Bijvoorbeeld:

Karel Boury Charles Vercauteren

- In teksten waar Karel Boury de griffier van dienst is, staat er nog wat extra uitleg naast zijn naam. Dit levert vaak verwarring op. Dit is wat er staat en dat mag je ook zo uitschrijven:

... bygestaen door Karel Boury onzen (by beletsel der titularissen) geassumeerden en beëedigden griffier

Heb je hierover nog vragen of opmerkingen, laat het ons gerust weten via getuigenissen@vub.beHULPMIDDELEN EN WAAR JE ZE KAN VINDEN

We merken dat de hulpmiddelen, de lijst met afkortingen, enz., moeilijk teruggevonden worden op het platform. We werken eraan om deze documenten binnenkort op een eenvoudigere  en meer transparante manier te kunnen aanbieden.

Voorlopig kan je de hulpmiddelen vinden op de startpagina van Getuigenissen op het platform. Ga naar beneden en daar aan de rechterkant van het scherm vinden jullie 'links' naar de hulpmiddelen. De hulpmiddelen kan je ook terugvinden in de 'field guide'. Ga naar het juiste onderdeel (zo staat de lijst van afkortingen bij het kopje afkortingen) en dan vind je daar de link naar de lijst.

Wordt vervolgd...

bottom of page