top of page

De berechting van misdrijven sinds 1795

Noteer alvast woensdag 20 november 2019 in jullie agenda! Paul Drossens (hoofdarchivaris Rijksarchief Gent) bespreekt dan met jullie de 19de- en 20ste-eeuwse gerechtelijke organisatie. Vervolgens gaat hij ook dieper in op de bronvorming van de rechtbanken. Hoe verliep de gerechtelijke procedure en welke stappen lieten welke bronnen na? Aan de hand van concrete casussen wordt de rijkdom van het gerechtelijke archief materiaal aangetoond. Onderstaande afbeelding licht alvast een tip van de sluier op. Allen welkom op 20 november 2019 om 18.30u in het Rijksarchief te Brugge (Predikherenrei 4a, 8000 Brugge). Deelname is gratis, maar graag inschrijven via getuigenissen@vub.be.

Na de lezing nodigen we jullie graag uit voor een kleine receptie.


Paul Drossens aan het woord: Getuigenissen, vastgelegd in processen-verbaal van verhoor, vormen een essentieel onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek. Om de impact en betekenis ervan in te schatten, is kennis van de context noodzakelijk. In mijn lezing sta ik stil bij welke gerechtelijke instanties in de 19de-20ste eeuw instaan voor de vervolging en berechting van misdrijven, het verloop van de strafprocedure en de uiteenlopende archiefdocumenten die in de loop van het onderzoek en tijdens het proces worden gevormd en die de reconstructie van een crimineel verleden mogelijk maken. Ter conclusie wordt aan de hand van twee waargebeurde cases de inhoudelijke rijkdom van gerechtelijke dossiers geïllustreerd.


afbeelding: Paul Drossens.Ook in november en december staan er nog lezingen gepland. Noteer volgende data alvast in de agenda:

- woensdag 4 december 2019 (Stadsarchief Brugge): prof.dr. Heidi Deneweth (VUB) licht het genderaspect in de vroegmoderne criminaliteit toe. De volledige kalender en alle praktische gegevens kunt u op onderstaande afbeelding bekijken.bottom of page