top of page

Bij de start van een nieuw jaar...


Een korte stand van zaken


Het is ondertussen al even geleden dat jullie een update van ons project mochten ontvangen. Allereerst wil het voltallige Getuigenissenteam jullie het allerbeste wensen voor 2020. Zoals jullie in onze vorige post konden lezen, zijn we het nieuwe jaar gestart met een nieuwe coördinator. Tom Bervoets is de opvolger van Ans Vervaeke, die het project tot nu toe begeleidde. Tom studeerde Geschiedenis aan de KU Leuven en behaalde vervolgens een Master in de Archivistiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Vorig jaar verdedigde hij met succes zijn doctoraatsproefschrift over klerikale ‘procescultuur’ voor de Raad van Brabant in de achttiende eeuw. De afgelopen jaren was hij als projectmedewerker verbonden aan het Rijksarchief Brussel, waar hij civiele en criminele procesdossiers inventariseerde. Voortaan kunnen jullie dus met al jullie vragen en problemen bij hem terecht.


Wat brengt het nieuwe jaar?


Of burgerwetenschap als discipline op het einde van 2020 in de traditionele jaaroverzichten zal opduiken, blijft nog even afwachten, maar dat het dit jaar op veel belangstelling zal mogen rekenen, lijdt geen twijfel. Zo getuigt alvast de recente beslissing van Vlaams minister voor Innovatie Hilde Crevits (CD&V) om over te gaan tot de toekenning van 1 miljoen euro aan zeven nieuwe wetenschappelijke onderzoeksprojecten waarbij het brede publiek zal worden betrokken. Ons Getuigenissenproject loopt alvast gesmeerd. Momenteel staat de teller voor de Brugse getuigenverhoren op bijna 5000 getranscribeerde teksten, waarvan meer dan 2200 reeds tweemaal! Zonder meer mooie cijfers, waarvoor we al onze transcribenten van harte willen bedanken. Zelfs op Nieuwjaarsdag (!) werden er maar liefst 15 transcripties gemaakt! Aan dit tempo zullen we ons streefdoel, om deze collectie transcripties in de loop van 2020 af te ronden, moeiteloos bereiken. Het is de bedoeling om hierna andere casussen op te starten, zowel wat betreft voor Brugge als voor andere plaatsen.


Was 2019 het jaar van de opstart van ons project, dan willen we in 2020 aan de slag gaan met de resultaten van het vele werk dat de afgelopen maanden door onze vrijwilligers werd verricht. In navolging van onze succesvolle reeks workshops en lezingen in het najaar van 2019 plannen we daarnaast in het voorjaar van 2020 enkele nieuwe activiteiten in Brugge, waarover jullie binnenkort meer zullen vernemen.


Wil je zelf aan de slag gaan met onze getuigenverhoren? Neem zeker eens een kijkje op ons platform!bottom of page