top of page

26/6/19: Een talige blik op criminaliteit

Op woensdag 26 juni 2019 organiseren we in het Rijksarchief te Brugge ons tweede evenement dat volledig in het teken staat van taal!


In de namiddag organiseren we een workshop paleografie, gegeven door Hanne Roose (Vrije Universiteit Brussel). Welke soorten handschriften bestaan er? Hoe kunnen jullie de 18de- en 19de-eeuwse verhoren en verklaringen lezen? In deze workshop leren we jullie stap voor stap paleografische vaardigheden aan en dit volledig toegepast op de criminele bronnen die we online aanbieden. Heb je geen of weinig ervaring, maar wil je graag deze oude handschriften leren lezen? Wees welkom! Ook vrijwilligers die meer ervaring hebben, zijn enorm welkom om ervaringen te delen en de problemen te bespreken.


's Avonds geeft prof.dr. Rik Vosters (taalkunde, Vrije Universiteit Brussel) een lezing over de mogelijkheden binnen taalhistorisch onderzoek die de vele verhoren, die jullie volop aan het uittikken zijn, zullen bieden.


Prof.dr. Rik Vosters aan het woord:

Ons crimineel verleden is ook ons talig verleden, want voor historisch taalkundigen zijn getuigenissen en verhoorverslagen een uitgelezen bron om inzicht te krijgen in het taalgebruik van weleer. Tijdens deze lezing ga ik dan ook dieper in op de mogelijkheden die deze bronnen bieden voor taalhistorisch onderzoek. Ik sta stil bij de recente opkomst van de historische sociolinguïstiek en de taalgeschiedenis van onderop, en bespreek welke rol de studie van getuigenissen hierin speelt. We vertrekken vanuit het klassieke verhaal van taalverval in Vlaanderen na de splitsing van de Nederlanden in de zestiende eeuw, en verkennen samen hoe slecht het taalgebruik in de Zuidelijke Provincieën er eigenlijk aan toe was? We vragen ons af hoe getrouw de verslagen van getuigenissen de eigenlijke woorden van de ondervraagden weerspiegelen, en wat ze ons leren over de staat van de Nederlandse standaardtaal in opbouw.


Praktisch:

Jullie kunnen inschrijven voor één van de activiteiten of voor beide. We bieden een broodjesmaaltijd aan voor de vrijwilligers die aanwezig zijn op beide activiteiten.

Wil je er 's middags, 's avonds of de hele dag bij zijn? Deelname is gratis, maar schrijf jullie nu in via getuigenissen@vub.be.


Het volledige programma en alle praktische informatie vinden jullie ook in onderstaande affiche:


bottom of page