top of page

©Rijksarchief Brugge, stad Brugge, nr. 653

 

 

 

 

10.000 GETUIGENVERHOREN

_____

 

 

Minstens 10.000 ondervragingen en verhoren verzamelen en transcriberen, dat is het doel van Getuigenissen. De samenstelling van de collectie gebeurt steekproefsgewijs in tijd en ruimte. Variatie in sociale achtergronden van de actoren, gesproken talen (Nederlands/Frans en dialecten) en geografische context (stad en platteland) wordt daarbij nagestreefd. De steekproefkeuze werd op volgende wijze gemaakt:

 

  • Conflict. Er wordt gefocust op bepaalde types conflict. Enerzijds focust dit project op fysiek en verbaal geweld (slagen en verwondingen, beledigingen) en anderzijds op vermogensconflicten (diefstal, brandstichting). Deze conflicten speelden zich vaak af op publiek terrein, met veel gegadigden en dus getuigen. Bovendien zorgen deze conflicten voor de aanwezigheid van gevarieerde sociale groepen.

  • Regio. Niet voor iedere regio zijn de bronnen doorheen de periode 1700 en 1900 bewaard. De keuze valt dus op regio's waarvoor voldoende materiaal bewaard is en die sociaaleconomisch en taalkundig genoeg verschillen van elkaar. De eerste keuzes vielen daarbij alvast op Brugge en Antwerpen . Het aantal casussen zal later verder worden uitgebreid. Van belang is dat niet enkel de stad, maar ook het omringende platteland ook voldoende in de steekproef wordt opgenomen.

  • Periode. Er worden op regelmatige tijdstippen steekproeven genomen. De voorkeur gaat uit naar één steekproefjaar om te tien jaar, maar veel hangt af van de (lokale) bewaring van het materiaal.

BRUGGE

_____

De keuze voor de eerste casus viel op 18de- en 19de-eeuws Brugge en omgeving. De bronnen van de 18de-eeuwse schepenbank van Brugge en 19de-eeuwse correctionele rechtbank werden reeds getranscribeerd en momenteel staan de verhoren uit het Brugse Vrije online. Geïnteresseerd in diefstal, eerroof en geweld in deze West-Vlaamse stad en omgeving?  Hou dan zeker onze informatiekanalen in de gaten en blijf zo op de hoogte!

 

ANTWERPEN

_____
 

Een tweede deelproject concentreert zich op Antwerpen. Voor de 18de eeuw staan er momenteel meer dan duizend verhoren uit het archief van de stedelijke Vierschaar online. Het 19de-eeuwse materiaal is afkomstig uit het Hof van Assisen Antwerpen, waarbij de focus ligt op misdrijven begaan in de Scheldestad. Blijf ook hiervan op de hoogte via onze verschillende informatiekanalen!

WE HEBBEN JOUW HULP NODIG!

_____
 

 

Om deze digitale databank met succes aan te leggen, doen we een beroep op vrijwilligers die deze historische teksten transcriberen. Via boven- en onderstaande knop kan je inloggen op ons platform. Daar kan je direct aan de slag. Ontdek het  dagdagelijkse criminele verleden aan de hand van authentieke bronfragmenten door Nederlandstalige en Franstalige teksten te transcriberen. Bovendien passeren heel wat namen van getuigen en verdachten de revue: heel interessant voor wie aan genealogisch onderzoek doet. Om gemakkelijk zelf het bronnenmateriaal te bekijken, plaatsen we steeds een duidelijke archiefreferentie bij de foto's. 

Alleen dankzij jullie hulp kunnen deze bronnen ter beschikking staan voor de vele onderzoeksvragen die de verschillende disciplines op dit materiaal willen loslaten. Bovendien bevatten deze bronnen heel wat informatie die nuttig is voor genealogisch en heemkundig onderzoek. 

bottom of page