Een lichtgeraakte lichtekooi

Een opmerkelijke beroepsgroep die, net zoals de horeca, vanaf morgen opnieuw aan de slag mag in het kader van de versoepeling van de...

Sabotage op het Brugse platteland

In de tweede helft van de negentiende eeuw onderging de landbouw in België een ingrijpende verandering. Tussen 1750 en 1850 verdubbelde...

De hond van de dokter van Dudzele

Getuigenverklaringen laten historici, sociologen, antropologen,… toe om – onder meer – sociale relaties tussen groepen en individuen in...

Sodomie in laatmiddeleeuws Brugge

Komende donderdag 27 februari om 18u30 organiseren we onze eerste lezing van 2020 in Brugge. Spreker van dienst is dr. Jonas Roelens...

De 5000ste transcriptie is een feit!

Gisterenmiddag, dinsdag 28 januari, was de 5000ste transcriptie een feit. Veel dank aan al onze vrijwilligers die nu al maanden ijverig...

Bij de start van een nieuw jaar...

Een korte stand van zaken Het is ondertussen al even geleden dat jullie een update van ons project mochten ontvangen. Allereerst wil het...

Op naar 2020!

De eindejaarsperiode staat voor de deur. Voor het team van Getuigenissen betekent dit een korte vakantie (tot 5 januari), maar ook een...

Bijna 4000 transcripties!

Volgende week, op 20 november 2019, loopt Getuigenissen een half jaar: tijd voor een overzicht. Met dank aan al onze vrijwilligers zijn...

Schelden en knokken in de kroeg

In de geweldzaken voor de Brugse rechtbanken waarvan de verhoren op het Getuigenissen-platform staan, verschijnt de kroeg vaak als de...

De hoven van assisen

In een blog van enkele weken geleden plaatsten we de correctionele rechtbank binnen de gerechtelijke structuur van België. Daarin...

Prospecteren en selecteren

Getuigenissen plaatst steekproefsgewijs getuigenverhoren en ondervragingen van verdachten online. Het bewaarde materiaal van de...

1
2